Få svar på dine spørgsmål

Vi har samlet en række informationer til nye og eksisterende lejere herunder, hvor du forhåbentligt kan blive klogere på nogle af dine spørgsmål. Du kan læse nærmere om lejekontrakten, indflytning, fraflytning og hjælp i lejeperioden. Herudover kan du blive klogere på, hvordan du kan skabe et sundt indeklima i din lejebolig.

Lejekontrakt​

 • Før indgåelse af en lejekontrakt er det nødvendigt, at du har set lejemål og personligt truffet en medarbejder fra Tøjsbo Bolig.
 • Lejekontrakten udfærdiges af Tøjsbo Administration, som fremsender den pr. mail, og du kan ligeledes returnere den underskrevne kontrakt pr. mail​.
 • Depositum: Der betales 3 måneders husleje i depositum.
 • Forudbetalt husleje: Der betales normalt 1 måneds husleje i forudbetalt leje, hvilket er en forudbetaling af lejen for den sidste måned inden fraflytning. Ved registrering i RKI tages der forbehold i hvert enkelt tilfælde, og Tøjsbo Administration beslutter, om der er basis for en lejekontrakt. Er man registeret, vil forudbetalt leje udgøre 3 mdr.
 • Ved fremsendelse af kontrakten medfølger der et brev, hvori der er anført sidste dato for underskrift og indbetaling af depositum og den forudbetalte husleje.

 • ​Huslejen opkræves via betalingsservice. Dog for den første måned i henhold til anførte kontooplysninger på følgebrevet til kontrakten. Tillige betales 1. måneds a conto betalinger.

 • Alle indbetalinger foregår via PBS eller kontooverførsel.

Indflytning​

 • ​​Når kontrakten er underskrevet og beløbene er fuldt indbetalt, skal lejer kontakte Tøjsbo Administration for en aftale om nøgleoverdragelse samt indflytningssyn.
 • ​Indflytning sker på lejemålets startdato, som altid vil være den 1. eller 15. i en måned. I tilfælde af at den 1. eller 15. er en søn- eller helligdag, vil indflytning dog ske næstkommende hverdag.
 • Forbrug: Der skal ske aflæsning af alle målere.
 • Når du er flyttet ind, har du i henhold til lejelovens bestemmelser 14 dage til at lave en eventuel fejl- og mangelliste, som skal indsendes skriftligt senest på 14. dagen, enten via post eller mail.
 • Det er vigtigt, at bestemmelser om udluftning af et lejemål, som er anført i lejekontrakten, overholdes.

Fraflytning​

 • ​​Fra lejers side er der 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned, fra udlejers side er lejekontrakten uopsigelig, dog i henhold til lejelovens undtagelser, kopi af Lejelovens Vejledning for beboelse er vedhæftet lejekontrakten.
 • ​Opsigelsen skal være skriftlig, og den skal være udlejer i hænde senest sidste dag i en måned.
 • ​Ønsker du en fraflytning inden opsigelsesfristens udløb, opkræves du for et beløb, p.t. kr. 1.000,00 til dækning af udlejers forbundne ekstra omkostninger.
 • ​Du hæfter altid for huslejen i opsigelsesperioden, indtil der er fundet en ny lejer, som har indgået en kontrakt og indbetalt kontraktens beløb.
 • ​Lejer skal kontakte Tøjsbo Administration 66 16 97 60 og bekræfte/aftale dato og tidspunkt for flyttesyn.
 • Når du har opsagt dit lejemål, vil du blive kontaktet for en aftale om fremvisning af lejemålet til en potentiel ny lejer.

Hjælp i lejeperioden​

 • ​Ved en Katastrofesituation – brug venligst anførte telefonnr. 40 43 60 04. Hvor der er vagt. Hvis den, som har vagten, ikke svarer, så indtal en besked på telefonsvareren med din adresse, navn, telefonnr. og skadens omfang. Du vil blive kontaktet hurtigst muligt.
 • Ved andre henvendelser, ring til Tøjsbo Administration 66 16 97 60, man-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-13.00, eller send en mail til toejsbo@toejsbo.dk - hvis muligt og nødvendigt, så vedhæft gerne et billede i mailen, således at vi kan se, hvad henvendelsen omhandler.
 • Svigter installationerne: Ved el, tjek venligst, om der er strømudfald i området, og om dit HFI-relæ er slået fra.
 • ​Er kloakken stoppet, tjek venligst, om der ved et uheld er kommet et ikke hensigtsmæssigt emne i afløbet. Lejer er selv ansvarlig for rensning af afløb til og med vandlås.
 • ​Er der ingen vand, tjek venligst, om det gælder ejendommen/naboen, for evt. driftsstop fra vandværket.
 • Eventuel tv-/internet-signalfejl - kontakt udbyderen.

Diverse​

 • Boligsikring: kan normalt søges til lejemål, hvor der er eget køkken. Boligsikring kan cirka beregnes på www.borger.dk under punktet boligstøtte.
 • Husdyr: Det er generelt ikke tilladt at holde husdyr i lejemålene.

Skab et sundt og godt indeklima - læs videre herunder

​I Danmark har vi skiftende årstider med sol, nedbør og frost. Derfor isolerer og tætner vi vores huse godt for at spare på varmen. Det danske klima påvirker også klimaet inde i huset. Når materialer bliver fugtige på overfladen, gror skimmelsvampene som mug på brød. Du kan selv gøre meget for at skabe et godt indeklima, og i den forbindelse har vi samlet en række gode råd, som du kan læse nærmere om herunder.

 • Luft ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i 5-10 min.
Når temperaturen udenfor er koldere end indenfor, må du kun foretage kortvarig udluftning for at undgå afkøling af vægge og dermed dannelse af kondens.
 • Hold ventiler åbne i vinduer, køkken og badeværelse
  Derved sikrer du et godt luftskifte, så fugtig luft kan ventileres væk.
 • Tør eventuel kondens af vinduerne
  Kondens på vinduerne er et tegn på, at luftfugtigheden er for høj kombineret med, at ruderne er kolde.
 • Læg låg på gryden og tænd for emhætten, eller luft ud
  Vanddamp sætter sig som vand på kolde flader. Der må ikke dannes kondens på køkkenvinduerne under madlavning.
 • Luk døren til badeværelset, når du bader. Tør op efter badningen og luft ud
  Varm, fugtig luft fra badning sætter sig som vand på kolde vægge.
 • Tør dit vasketøj i tørretumbler eller udenfor
  Tørring af tøj inden døre giver høj luftfugtighed og vækst af skimmelsvampe.
 • Sørg for min. 5 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge
  Luft, der cirkulerer, tørrer overfladen.
 • Løft gardinerne væk fra vinduet
  Tunge gardiner, der er tæt på vinduet og persienner, giver stillestående luft og dermed risiko for vækst af skimmelsvampe.
 • Tænd for varmen og lad varmen være jævnt fordelt i boligen
  Kolde køkkener, soveværelser og badeværelser giver høj luftfugtighed og risiko for vand på kolde flader.
 • Pas ekstra på, hvis I er mange i boligen
  Mange mennesker i en lille bolig giver højere luftfugtighed og dermed større risiko for vækst af skimmelsvampe. Hver person i lejligheden afgiver ca. 2 liter vand pr. døgn som vanddamp eller sved.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers står vi klar til at hjælpe dig!​

Ejendomsservice

Vi tilbyder også totalentreprise og delopgaver

Besøg: Tøjsbo Ejendomsservice ApS

​Adresse

LANDBOHUSE ApS

Peder Skrams Vej 18

5220 Odense SØ

Danmark

Kontakt

Telefon: 6616 9760

E-mail: toejsbo@toejsbo.dk